Szervezet nyilvántartási száma: 03-01-0002550
Bírósági határozat száma: 6/I. 
Jogerőre emelkedésének időpontja: 2016.09.06. 
Alapítvány jellege: Nyílt alapítvány
Statisztikai számjel: 18759644-9499-569-03. 
Szociális tevékenység: családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása, ellátása, önsegélyezés, rászorultak támogatása.
Szervezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 10. I/9. 
Telefon: Salma Ferenc +36 70 248 5052
Alapító: Némedi-Varga Beatrix. Elnök: Salma Ferenc

Az egy éves kutatómunka és a több száz munkaóra ráfordítással megfogalmazódott, a Humanum Salma Humanitárius Alapítvány összetett célrendszere mely egyidejűleg több kiemelt társadalmi ügyet is támogat, több közösségi fejlődési irányt erősít. 

Az alapítvány legfőbb céljának tekinti, egy olyan szakmai alap megteremtését, mely a legnagyobb mértékben, összhangban van a szegények, rászorulók, betegek, bajbajutottak. és fogyatékos emberek igényeivel, szükségleteivel. 
Fontosnak tartjuk továbbá, az Emberi jótékonyság gondolatiságának kiterjesztését, társadalmi elfogadtatását annak társadalmi elismertetését, hogy az adományozási kultúra a másokkal való törődés is az alapvető neveltetés, a természetes közösségi viselkedés része. 

További célunk. hogy olyan alapokat tegyünk le, mely biztosítja a tevékenységünk folyamatosságát, kontrollját, ellenőrizhetőségét, nyilvánosságát és fenntartásának, fejlődésének igényét, elősegítve a mélyszegénységből való felzárkóztatást, segítünk az embereknek megtalálni a helyüket a társadalomban. Azt a helyt, amit a Mindenható megálmodott számunkra. Hisszük, hogy ez csak egészséges családban élve, egészséges értékrendek kialakításával lehetséges. 

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság. Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye. Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. 

"Mi, erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindenki a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára és épülésére”  - olvassuk Pál apostol rómabeliekhez írott levelében (15, 1–2).

A Humanum Salma Humanitárius Alapítvány összetett célrendszere egyidejűleg több kiemelt társadalmi ügyet is támogat, több közösségi fejlődési irányt erősít. Specifikus céljaink az alábbi területeket ölelik fel. 

Regionális Adomány Befogadó és Elosztó pont ( 2016. év )
A jelenkor nehéz gazdasági és feszült társadalmi környezetében különösen felértékelődik az intézményesített jótékonykodás szerepe. Az Adománypont egy hiánypótló megoldás, mely egyaránt szolgálja az új idők igényeit, a társadalmi érzékenység, a társadalmi felelősségvállalás növekvő szükségletét. 
Regionális Adomány Befogadó és Elosztó pont a folyamatos kapcsolattartáson alapuló személy – központú támogatás. 
Az alapítvány a támogatott családokkal folyamatos, személyes kapcsolatban áll, tényleges szükségleteinek kontrollált kielégítésében nyújt közvetlen segítséget. 
A szegénység, mint mentális krízishelyzet leküzdésében nyújtott mentális segítség, adományosztás. (élelmiszer, ruházati és háztartási cikk, bútor, játék, tanuláshoz szükséges felszerelés, könyv, stb.) Ügyintézésben való segítségnyújtás (telefonos, internetes ügyintézés, jogi tanácsadás, stb.), szolgáltatás nyújtása (pl.: javítás), otthon végezhető, egyszerű munka lehetőségének megteremtése, mely a család önellátását segíti (pl.: vetőmag és vető-krumpli osztás, kisállat-osztás)
Inspirálás a munkavégzésre, helyzetükből fakadóan számukra elérhetetlen szabadidős és sport-programok, ünnepek szervezése (pl.: kirándulás, napközis foglalkozás, karácsonyi ünnepség), adománygyűjtések, jótékonysági rendezvények szervezése.